EMEK KURTULURSA, DÜNYA KURTULUR

Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık sekiz milyar insandan, ufak sermaye grubunu çıkarırsak; geri kalan çok büyük çoğunluk, sadece kendi emeği ile yaşamını sürdürebilmeye çalışmaktadırlar. Yine küreselleşme yalanı asıl emek sömürüsünü küreselleştirmiştir.
Kapitalizm günümüzde sömürü düzenini devam ettirebilmek için, ya ucuz emeğin olduğu yerlere sermayesini taşımakta, ya da yoksul ülkeleri savaştırıp, ucuz emeği kendi ayağına sığınmacı olarak, seçerek almaktadır. Sonuç olarak, emek daha ucuza alınıp satılırken, şimdilik sermaye de sömürü düzenini sürdürüyor.
Kapitalizmin tüm bu sinsi tuzaklarının önüne ancak sendikal örgütlenmelerle geçilebilir. Ancak ortak mücadele ile emeği özgürleştirebiliriz. Dünya’ya barış da, emeğin gerçek değerini bulup, özgürleşmesiyle sağlanacaktır.
Dünya işçilerinin “çok kültürlülük, eşitlik ve dayanışma” mücadelesinde buluşması dileklerimizle, tüm emekçilerin 1 mayıs işçi bayramını yürekten kutluyoruz.

HDF Genel Yönetim Kurulu

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Facebook