PDF Olarak indir

HDF - Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk sosyal demokratlarının üst örgütüdür.

HDF, yurtdışındaki insanlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, göçmenlerin yasal, sosyal ve politik eşitliklerini elde etmek, kültürel benliklerini korumak ve Türkiye'de demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işler hale gelmesi, yaşatılması ve kurumsallaştırılması için üzerine düşen görevlerin üstesinden gelmek amacıyla 29 Ekim 1977'de kurulmuştur.

HDF, Almanya ve Avrupa'daki diğer sosyal demokrat, demokratik-sosyalist parti, kuruluş ve sendikalar ile ortak çalışmalar yapar, Türkiye’deki sosyal demokrat hareketleri destekler. Yurtdışındaki insanlarımızın sorunlarının çözümünün Türkiye'deki gelişmelerden ayrı tutulamayacağının bilincinde olan HDF Türkiye ile yaşamakta olduğumuz ülkeler arasında her zaman köprü görevini üstlenmiş, bu yönde çalışmalar yapmıştır.

45 yılı aşkın süredir Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin kalkınmasında büyük katkıları ve alın terleri olan 3,5 milyon Türk göçmen içinde yaşadıkları toplumların ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Yalnız Almanya'da bir milyona yakını Alman vatandaşı olmak üzere 2,5 milyon Türkiye kökenli insanımız bulunmaktadır. HDF, kuruluşundan bugüne kadar sorunlarımızı, istemlerimizi ve verilmesi gereken haklarımızı içinde yaşadığımız ülke hükümetlerine ve kamuoyuna iletmiş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'nden de sorunlarımızın ve istemlerimizin takipçisi olmasını istemiş ve istemektedir.

NİÇİN HDF?

Sosyal demokratların, soruna sosyal demokrat örgütler aracılığıyla çözüm aramaları, sosyal demokrat olmalarının gereğidir. Bu çerçevede sosyal demokrat örgütlenmede ilk olarak akla Türkiye'deki ve Avrupa'daki sosyal demokrat partiler gelmektedir. Göçmenler için sorunları kendileri açısından yaşamsal önem taşır ve gündemlerinde birinci sırayı tutarken, bu sorunlar gerek Türkiye'deki gerekse Avrupa'daki sosyal demokrat hareketin gündeminin alt sıralarında yer almaktadır. O zaman Türk sosyal demokratlarının bu partilere paralel işleyen, kendi sorunlarına gündeminin birinci sırasında yer veren ve köprü işlevini taşıyan kendi öz örgütleri olmalıdır. Bu gereksinmeden çıkarak Türk sosyal demokratları kendi örgütlerini kurdular ve bir üst örgüt olarak HDF çatısı altında buluştular.

HDF’LİLER NE İSTİYOR?

Sosyal demokrasinin yurttaşlarımız arasında yaygınlaştırılması, toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar elde edilmesi, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı mücadele verilmesi, Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesi, sosyal demokratların iktidar olmaları tüm HDF’lilerin özlemidir. HDF’liler, sosyal demokratlar 150 yıldır demokrasi ve eşit haklar mücadelesi veren bir dünya görüşünü benimseyen kişiler olarak özel bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarının bilincindedirler. Bu aynı zamanda onların dışlanan, horlanan insanlara yönelik sorumluluklarıdır. Bunun için HDF’liler mücadelelerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı inançla sürdüreceklerdir.

KİMLER HDF’DE ÇALIŞIYOR?

Siyasi çalışmayı bir ideal ve kişisel siyasi tercih olarak yapan, belirli toplumsal kesimlerle ve onları sorun alanlarında çalışan ve bu sorunlara çözüm arayan, çağdaş, evrensel değerlere sahip, demokrat, laik, barışı, çevreyi, demokratik hakları ve sosyal kazanımları savunan, sosyal demokrasiye inanan, siyaseti okuyarak, öğrenerek, öğreterek, araştırarak yapan insanlar HDF'de çalışmaktadırlar.

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini açın.

Facebook