Bugün öldürülüşünün yirmiikinci yıldönümünde Uğur Mumcu’yu özlemle anarken, Dünyamızın da bir küresel terör sarmalına girmiş olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bugün birbuçuk milyarlık müslüman coğrafyasındaki demokrasi yoksunluğu ‘Aydınlanma Devrimi’ne yabancılıktan kaynaklanmaktadır. Bundan on yıl öncesinde ülkemizde de demokrasi ileri aşamalardaysa, elbette bunu Atatürk devrimlerine borçluyuz.

Uğur Mumcu aydınlanmaya, laikliğe, antiemperyalizme, demokrasiye ve bağımsızlığa inanıp, bu yolda savaşım verdiği için, kişi ve kurumlar, hatta uluslararası kirli ilişkileri ortaya çıkarmaya, sergilemeye çalıştığı için hedef seçildiği, öldürüldüğü ve bugüne kadar katilleriyle birlikte, kışkırtıcılarının da ısrarla ortaya çıkarılmadığı kuşkusuzdur.

HDF olarak insan hakları, demokrasi, düşünce özgürlüğü ve tam bağımsızlık uğruna can vermiş tüm insanları, Uğur Mumcu ile bir kez daha sevgiyle anıyoruz.

HDF Genel Yönetim Kurulu

 

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Facebook