Hiçbir demokratik ülkede olmayan, ama Türkiye’de ileri demokrasi kandırmacasıyla AKP İktidarına ve köktendinci bir tarikata muhalif olanların sindirilmesi için kullanılan Özel Yetkili Mahkemeler; yazarları, bilim adamlarını, gazetecileri, siyasi parti başkanlarını uydurma ve gizli tanık yalanlarıyla özgürlüklerini kısıtlayarak tutuklamışlardır.

Hitler dönemini hatırlatan toplama kamplarında kurdukları mahkemelerde üç yılı aşkın süredir ne ile suçlandıklarını bilmeyen bu insanları insanlık dışı koşullarda psikolojik baskı altında tutmaktadırlar.

Her geçen gün yeni ve uydurma suçlamalarla toplumda saygın kişiler tutuklamalarla ülkeyi baskı altını alarak Türkiye’yi bir korku ülkesi durumuna getirmişlerdir.

Kitabı bombayla eş tutan ve basılamamış kitabı yasaklayan bu mahkemeler

Evrensel hukuk kuralarını çiğnemektedirler.

Son olarak, bu Özel Mahkemenin özel savcısı Ana Muhalefet Partisi Sosyal Demokrat Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldırarak yargılanmasını istemiştir.

Başbakanın da onayladığı bu demokrasi ayıbını şiddetle kınıyor, tüm demokrat kişi ve kuruluşları insan haklarına, hukuka sahip çıkmasını ve yargının siyasallaşmasına tavır almasını öneriyor ve bekliyoruz.

 

İsmail Eren

HDF  Yönetim Kurulu adına

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Facebook