HDB
HALKÇI DEVRİMCİ BİRLİĞİ - BERLİN
PROGRESSIVE VOLKSEINHEIT DER TURKEI IN BERLIN e.V
Alte Jakobstr. 12, 10969 Berlin
Tel.: 030 - 614 75 52
Faks: 030 - 616 56 385
E-mail: info (at) hdb-berlin.de
Büro zamanları: Pazartesi 14-20.00, Salı-Cuma 14-18.00
HDB YÖNETİM KURULU
Başkan: Ahmet İyidirli This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Başkan Yardımcısı: Nazmiye Şenyuva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Yazman: Cenk Celep This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sayman: Birsen Işık This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Üye: Efe Üner This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Üye: Necip Erman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Üye: Mario Helwig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HALKÇI DEVRİMCİ BİRLİĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ NELERDİR ?

HDB - Halkçı Devrimci Birliği
, Berlin’deki sosyal demokrat Türk göçmenlerinin kuruluşudur. Derneğimiz, bir yandan Federal Almanya’da ve Türkiye’de sosyal demokrat ilkelerin yaşama geçirilmesi ve bu ilkelerin yaygınlaştırılması için çalışırken, diğer yandan daha uzun bir süre belki de sürekli kalacağımız Berlin’de yasal, sosyal ve politik alanlarda eşit haklar elde etme mücadelesi veriyor.
HDB, ikili konumda yaşadığımız ilkesinden yola çıkıyor. Yani hergün yaşadığımız ülkedeki sorunları alt etmeye çalışırken, Türkiye’den ve Türkiye’deki gelişmelerden kopamıyoruz. Türkiye’deki gelişmeleri günlük yaşamımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle
  • Almanya ve Berlin’de toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara kavuşmak için uğraş vermeyi,
  • Türkiye’de gerçek bir demokrasinin kurulması, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti için verilen uğraşa destek vermeyi, HDB amaç biliyor.
Bu amaçlara ulaşmak için, sosyal demokrat görüşteki yurttaşlarımızı çatımız altında toplamak, Berlin’de aynı görüşlerdeki Alman kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, Türkiye’deki sosyal demokrat hareketle eleştirisel dayanışma içerisinde olmak HDB’nin temel ilkeleridir.DÜNDEN BUGÜNE HALKÇI DEVRİMCİ BİRLİĞİ - BERLİN

Derneğimiz, 1973 yılında Türkiyeli Ortanın Solu Derneği adıyla Berlin’de kuruldu. 12 Mart 1971 sonrası ülkemizdeki demokratik haklar uğraşısı, yurtdışındaki emekçiler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmekteydi. Bu uğraşının başını çeken Bülent Ecevit CHP Genel Başkanı olduktan sonra, yaptığı partiye yardım çağrısına Berlin’deki işçi, öğretmen ve öğrenci yurttaşlarımız aktif bir şekilde katıldılar. Daha sonra bu birlikteliğin yalnızca partiye para yardımı yapmakla sınırlı kalmaması gereğinden yola çıkan yurttaşlarımız, hem Federal Almanya’da hem de Türkiye’de haklarımızı aramak için güçlü bir ses olmaya ve sosyal demokrat görüşü daha da yaygınlaştırmaya karar verdiler ve 12 Mart 1973’te Türkiyeli Ortanın Solu Derneği’ni resmen kurdular.

HDB
, eylül 1975’te Türkiye’deki politik gelişmelere paralel olarak, derneğimiz CHP’nin altı ilkesinden güncel olan iki tanesini -Halkçılık ve Devrimcilik- isim olarak seçti ve Türkiye Halkçı Devrimci Birliği (HDB) adını aldı.

29 Ekim 1977’de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde kurulmuş olan, sosyal demokrat görüşteki Türk kuruluşları tek çatı altında birleştiler, HDF’yi, o zamanki adıyla Halkçı Devrimci Federasyonu’nu, şimdiki adıyla Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu’nu kurdular. Bugün HDF Avrupa’nın belli başlı tüm ülkelerinde örgütlenmiş durumdadır.


HDB’NİN ÇALIŞMALARI
  • Danışma hizmetleri (Hukuk, kira, eğitim sorunları, oturma izinleri konularında danışmanlık)
  • Kreuzberger Gespräche: Önemli konularda uzman konuşmacılarla yapılan geleneksel toplantı dizisi
  • Bilgilendirme toplantıları: Çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları

Newsletter / Haber bülteni

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Facebook